ਟੈਗ

ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ 
ਧੂਫ਼ ਨੇ ਕਾਲ਼ੀ ਸਿਆਹ ਕੀਤੀ 
ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ