ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ
ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ

ਕਮਲ ਸੇਖੋਂ