ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਏਕਾ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੁਣਿਆਂ
ਕਸਾਈ ਨੇਤਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ