ਟੈਗ

ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਭਾ
ਢਾਡੀ ਗਾਉਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰ
ਬਾਬਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟੇ

سرہند دی سبھا-
ڈھاڈی گاؤن بندے دی وار
بابا مچھاں وٹے
ہائکو: گرمیت سندھو
چتر: جسویر ماہی