ਟੈਗ

ਰੋਸ ਦਿਵਾਲੀ-

ਬਿਨ ਬੱਤੀ ਰੱਖਿਅਾ

ਬਨੇਰੇ ਦੀਵਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ