ਟੈਗ

ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ.. 
ਮਿੱਟੀ ਪੈੜ ਛੱਡ 
ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ

blizzard . . .
swan flies off, leaving
foot-prints in earth

ਹਰਲੀਨ ਸੋਨਾ