ਟੈਗ

ਮੁਲਕ ਬਿਗਾਨਾ
ਚਿੜੀਅਾਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਦੀ
ਗੁਅਾਚੀ ਸ਼ਾਨ

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ