ਟੈਗ

ਭੰਵਰਾ ਮੰਡਰਾਏ 

ਮੁਰਝਾਏ ਫੁੱਲਾਂਤੇ

ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ