ਟੈਗ

ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ

ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜੇ

ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ