ਟੈਗ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ-

ਸਮਾਗਮ ਛੱਡ ਗਿਅਾ

ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ