ਟੈਗ

ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ
ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ