ਟੈਗ

ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰ –
ਥੱਕੇ ਪਿਆਸੇ ਪਾਂਧੀ ਦੀ
ਛਬੀਲ ਤੇ ਠਾਹਰ

ਬਮ੍ਲਜੀਤ ਮਾਨ