ਟੈਗ

, ,

ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ –

ਆਲ੍ਹਣੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ

ਚਿੜੀ ਝਾੜੇ ਖੰਭ

1

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ