ਟੈਗ

ਸੁਹਾਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ~
ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕਰ ‘ਚ ਰਲੀ
ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੁਟਕਣ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ