ਟੈਗ

ਬੀਨ ਦੀ ਧੁਨ
ਨਾਗਾਂ ਭਰੀ ਪਟਾਰੀ
ਖੋਲੀ ਮਦਾਰੀ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ