ਟੈਗ

ਟਿਕੀ ਰਾਤ
ਛੱਪੜ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ
ਤੈਰਨ ਤਾਰੇ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ