ਟੈਗ

,

ਕਰਨ ਆਏ ਬਚੇ
ਰਲ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ
ਮਾਂ ਦਿਵਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ