ਟੈਗ

ਤਿਖੜ ਦੁਪਹਿਰ
ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਲੱਭੇ ਆਲ੍ਹਣਾ
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ