ਟੈਗ

, ,

ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਦਨ
ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿਚ 
ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਬੁੱਧ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ