ਟੈਗ

, ,

ਵਿਹੜੇ ਰੌਣਕ
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਵਾਰੀ
ਦਾਦੀ ਦਾ ਤੰਦੂਰ

ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ