ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ —
ਮੌਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਗਿਆ
ਤੌੜ ਵਾਲਾ ਪਿੱਪਲ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ