ਟੈਗ

, ,

ਸਿਲ਼ੀ ਕਣਕ ਦੇ
ਢੇਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਆੜਤੀ-
ਠੰਢਾ ਤੰਦੂਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ