ਟੈਗ

, ,

ਮਾਹੀ ਦੀ ਘੂਰ-
ਨਾਜ਼ੋ ਦੀਅਾਂ ਗੱਲ਼੍ਹਾਂ ਚ’
ਤਪੇ ਤੰਦੂਰ

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ