ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਂ –
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜੁਰਗ
ਸੁਣਦੇ ਹੀਰ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ