ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ
ਜਗਾਇਆ ਜੜ ‘ਚ ਦੀਵਾ
ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਪਿੱਪਲ਼

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ