ਢਲਿਆ ਦਿਨ
ਕੰਜ-ਕੁਆਰੀ ਬਾਲਿਆ
ਪਿੱਪਲ ਹੇਠ ਦੀਵਾ

ਅਰੋੜਾ ਗੀਤਪਲ