ਗਰਮੀ ਦਾ ਜੋਰ
ਬੱਸ ‘ ਚ ਵਿਕਣੀ ਆਈ
ਜਾਪਾਨੀ ਪਖੀ

ਅਰੋੜਾ ਗੀਤ