ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ –
ਕਾਮੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਿੱਧਿਆ
ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ