ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੰਕ …
ਸੁੱਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਝੁਰੜ ਮੁਰੜ
ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਖ਼ਤ
ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ