ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੂਰਜ-
ਪਰਛਾਂਵੇਂ ਨਾਲ ਮਿਣੀ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਪ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ