ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲਾ-
ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੇ ਫ਼ੱਕਰ
ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ