ਦਸਾਂ ਦਾ ਕੂਪਨ-
ਖੁਰਚ ਕੇ ਪੱਟੀ
ਨਹੁੰ ਪਾਲਸ਼

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ