ਢਲਦਾ ਸੂਰਜ
ਅਖਾਂ ਪੂੰਝ ਵੇਖੇ
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ