ਮੰਦਿਰ ਚ ਪਿੱਪਲ-
ਤੋਤੇ ਤੋ ਪੁੱਛੇ ਅੱਲੜ
ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ