ਨਵਾਂ ਸਾਲ —
ਝਿਮਣੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਥਰੂਆਂ ਵਿਚ 
ਪਾਪਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ