ਗਹਿਰੀ ਰਾਤ ~
ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ