ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ 
ਝਰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ