ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ
ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੁਝ ਨਾਲ
ਛਣਕਣ ਵੰਗਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ