ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਟੈਂਡ-
ਪਿਘਲੀ ਮੋਮ ਨੇ ਲਏ
ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ