ਸਾਮ੍ਹਣੀ ਧੁੱਪ – 
ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ 
ਉਸਦੀ ਛਾਂਵੇ ਬੈਠ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ