ਸੂਫੀ ਗੀਤ ~
ਭਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਝਲਕ 
ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚੋਂ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ