ਕੰਨੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ
ਫੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ
ਸੁਰੀਲੀ ਬੀਨ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ