ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ
ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ
ਘਰ ਵਾਲੀ ਛਾਣੇ ਆਟਾ…..

ਉਮੇਸ਼ ਘਈ