ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ
ਚਿੜੀ ਦੇ ਚਹਿਕਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ
ਨੀਂਦ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਨਵਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ