ਪੰਛੀ ਦੀ ਉੜਾਨ~
ਪੂਰਬੀ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚੋਂ 
ਸੰਧੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ