ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ –
ਕਹਿ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ
ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ