ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ
ਬੇ-ਵਕਤ ਝੱਖੜ ਤੋੜਿਆ
ਮਹਿਕ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ

ਜੁਗਨੂੰ ਜੀ ਲਈ