ਪਤਝੜੀ ਸ਼ਾਮ-
ਖ਼ਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੁਗਨੂੰ
ਪਤਾ ਗੁਮਨਾਮ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ