ਛਾਛੜਾ*–
ਸੁਫ਼ੈਦ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਲਿਆ
ਅਨਾਭੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ