ਝੱਖੜ–
ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਚੱਕੇ ਉਸ
ਰਲਵੇਂ ਫੁੱਲ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ